Loading...
  • {{item.Name}}
{{item.Title}} Home

Hệ thống BĐS cho thuê chuyên nghiệp

Đầu tiên tại Việt Nam

Với hệ thống trên 2000 căn hộ, văn phòng cho thuê, phòng khách sạn và nhiều hơn thế nữa ...

Hệ Thống Bất động sản cho thuê

{{item.Name}}

{{item.RealEstateTypeName}}

Giá thuê chỉ từ: {{item.RoomPriceMin | number}}

{{item.Name}}

{{item.WardName}}, {{item.DistrictName}}, {{item.ProvinceName}}, {{item.CityName}}

Số phòng: {{item.RoomTotal}}

contact
Liên hệ: {{item.HouseOwner.Name}}

Hệ thống bất động sản cho thuê Hồ Chí Minh

Với hệ thống trên 2000 căn hộ, văn phòng cho thuê, phòng khách sạn và nhiều hơn thế nữa ...

{{item.Name}}

{{item.RealEstateTypeName}}

Giá thuê chỉ từ: {{item.RoomPriceMin | number}}/m2

{{item.Name}}

{{item.WardName}}, {{item.DistrictName}}, {{item.ProvinceName}}, {{item.CityName}}

Số phòng: {{item.RoomTotal}}

contact
Liên hệ: {{item.HouseOwner.Name}}

Hệ thống bất động sản cho thuê Đà nẵng

Với hệ thống trên 2000 căn hộ, văn phòng cho thuê, phòng khách sạn và nhiều hơn thế nữa ...

{{item.Name}}

{{item.RealEstateTypeName}}

Giá thuê chỉ từ: {{item.RoomPriceMin | number}}

{{item.Name}}

{{item.WardName}}, {{item.DistrictName}}, {{item.ProvinceName}}, {{item.CityName}}

Số phòng: {{item.RoomTotal}}

contact
Liên hệ: {{item.HouseOwner.Name}}

Hệ thống bất động sản cho thuê Hà nội

Với hệ thống trên 2000 căn hộ, văn phòng cho thuê, phòng khách sạn và nhiều hơn thế nữa ...

{{item.Name}}

{{item.RealEstateTypeName}}

Giá thuê chỉ từ: {{item.RoomPriceMin | number}}/m2

{{item.Name}}

{{item.WardName}}, {{item.DistrictName}}, {{item.ProvinceName}}, {{item.CityName}}

Số phòng: {{item.RoomTotal}}

contact
Liên hệ: {{item.HouseOwner.Name}}

Dịch vụ cung cấp

Những gói dịch vụ do Bigland cung cấp

Tin tức & Sự kiện

Website cùng hệ thống

Công ty CP Bất Động Sản Big Land