Chúng ta đang có

10.000tòa nhà

20.000sản phẩm

100.000khách thuê

Sản Phẩm Sẵn Sàng

Đảm bảo thông tin trung thực, có nhận xét đánh giá từ khách hàng từng ở

đang trống

5,000,000 đ

đang trống

5,000,000 đ

đang trống

5,000,000 đ

đang trống

6,000,000 đ

đang trống

4,500,000 đ

đang trống

5,000,000 đ

Những khách hàng tiêu biểu

Mọi khen, chê, góp ý đều cần thiết để cùng xây dựng cộng đồng ở văn minh

Phạm Thị Mai

BigLand nhiệt tình giúp đỡ, nhận xét khách quan.Phòng thuê sạch sẽ an ninh, quản lý nhiệt tình ^_^

Phạm Thị Mai

BigLand nhiệt tình giúp đỡ, nhận xét khách quan.Phòng thuê sạch sẽ an ninh, quản lý nhiệt tình ^_^

Phạm Thị Mai

BigLand nhiệt tình giúp đỡ, nhận xét khách quan.Phòng thuê sạch sẽ an ninh, quản lý nhiệt tình ^_^